Đảng đoàn thể

UBND xã Dương Xá triển khai thực hiện mô hình thí điểm "Ngày thứ ba không viết, không giấy hẹn"
Ngày đăng 13/09/2022 | 01:42  | Lượt truy cập: 60

Với mục tiêu đến cuối năm 2022, xã Dương Xá sẽ hoàn thành chương trình xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Để làm được điều này UBND xã đã lựa chọn việc xây dựng chính quyền điện tử là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giải quyết nhu cầu TTHC cho người dân một cách nhanh nhất, thuận lợi lợi nhất và thực hiện việc chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông minh và hiện đại.

Người dân đến làm TTHC được hướng dẫn tận tình

Thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc thực hiện mô hình Ngày thứ ba không viết, không giấy hẹn”, UBND xã Dương Xá đã ban hành kế hoạch số 153 /KH-UBND ngày 05/9/2022 của về  thực hiện thí điểm mô hình Ngày thứ ba “không viết, không giấy hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn xã. Mục đích để hướng dẫn, hỗ trợ các công dân là những người lớn tuổi, người có trình độ tin học thấp hoàn thiện, nhập hồ sơ giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời giải quyết và trả kết quả ngay đối với các TTHC có hồ sơ đầy đủ thành phần theo yêu cầu của tổ chức, công dân đến giao dịch vào Ngày thứ ba hàng tuần. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Công chức và Đoàn thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công

        Vào ngày thứ 3 hàng tuần, tại bộ phận Một cửa- UBND xã Dương Xá Thực hiện thí điểm mô hình Ngày thứ ba “không viết, không giấy hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Xá đối với 09 TTHC. Trong ngày đầu thực hiện (ngày 13/9/2022), UBND xã đã bố trí lãnh đạo UBND và công chức trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ngay tại chỗ cho người dân. Đoàn Thanh niên xã đã cử đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tại bộ phận Một cửa, tuyên truyền tới người dân về 25 TTHC hành chính thiết yếu thông qua mã QR; hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 

     

Người dân ngồi chờ lấy kết quả giải quyết TTHC

Người dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại quầy

Đoàn thanh niên tuyên truyền về TTHC và quy trình giải quyết DVC 

        Cũng trong ngày đầu tiên thực hiện mô hình thí điểm xã đã cấp phát được gần 800 tờ gấp truyên truyền, tiếp nhận 23 hồ sơ chứng thực, 09 hồ sơ xác nhận chữ ký, 06 hồ sơ cấp bản sao trích lục và 02 hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân. Tổng số 40 hồ sơ. Thực hiện Ứng dụng thẻ báo rung điện tử thông minh, cấp wife miễn phí và trang bị sạc pin điện thoại đa năng cho công dân, được người dân đón nhận và đồng tình ủng hộ.

Bộ thẻ rung thông minh

Tài liệu tuyên truyền và sạc pin, wifi miễn phí phục vụ công dân

Người thực hiện: Phùng Điệp

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710