HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC XÃ

Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện thí điểm Mô hình “Ngày thứ ba Không viết, không giấy hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Xá.
Ngày đăng 13/09/2022 | 02:09  | Lượt truy cập: 143

Ngày 05/9/2022, UBND xã Dương Xá đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về thực hiện thí điểm Mô hình Ngày Thứ 3 Không viết, không giấy hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Dương Xá.

          Xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá TTHC của các cơ quan hành chính. Mô hình Ngày Thứ Ba “Không viết, không giấy hẹn” tạo động lực khuyến khích tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết giảm thời gian, chi phí, đồng thời thực hiện hiệu quả cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, góp phần nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện của đội ngũ CBCC.

        

         Mô hình Ngày Thứ 3 “Không viết, không giấy hẹn” là khi tổ chức, cá nhân đến yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của vào ngày thứ Ba hàng tuần sẽ được: Công chức, tình nguyện viên hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC đó; tổ chức, cá nhân chỉ cần ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Việc thực hiện mô hình tại xã chỉ áp dụng đối với 09 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyêt của UBND cấp xã gồm 7 nội dung lĩnh vực tư pháp và 2 nội dung lĩnh vực thương binh xã hội:

         Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4, công chức, tình nguyện viên tại Bộ phận Một cửa (Đoàn viên thanh niên) tiến hành kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì hướng dẫn, hỗ trợ scan các văn bản, giấy tờ để thực hiện nhập hồ sơ giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng Dịch vụ công Thành phố. Công chức Bộ phận “Một cửa” nhận hồ sơ và tiếp nhận xử lý, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, trình ký và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trong vòng 2 giờ làm việc (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả).

        Trong quá trình chờ giải quyết TTHC, công dân được phát 01 thẻ rung gắn số thứ tự tương ứng với số thứ tự của hồ sơ, khi có kết quả, Công chức Bộ phận “Một cửa” bấm số thứ tự đó, thẻ rung kêu và công dân đến quấy trả kết quả để nhận kết quả giải quyết TTHC. Thời gian thực hiện “Mô hình” bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 13/9/2022 tại Bộ phận Một cửa của xã Dương Xá.

Người thực hiện: Lê Thị Thùy Dương

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710