Tin tức sự kiện tiêu biểu

Triển khai kế hoạch liên tịch Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư xã Dương Xá năm 2021
Ngày đăng 14/11/2021 | 04:04  | Lượt truy cập: 208

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 277 ngày 2/10/2021 giữa UBND- UB MTTQ  Việt nam huyện Gia Lâm về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021;

Thực hiện công văn số 65 ngày 03/11/2021 của UB MTTQ huyện Gia Lâm về việc Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021, thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt nam (18/11/1930 – 18/11/2021).

Sáng ngày 09/11/2021 UBMTTQ – UBND xã Dương Xá tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch Tổ chức”Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021.

Dự hội nghị đại biểu xã: Có các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể.

Đại biểu cơ sở: Có các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn tổ trưởng TDP, trưởng ban CTMT thôn, TDP.

Thay mặt UBMTTQ- UBND xã đồng chí Phùng Huy Điển ĐUV – CT UBMTTQ xã triển khai cụ thể kế hoạch.

Đồng chí Phùng Huy Điển – ĐUV-CT.UBMTTQ xã chủ trì triển khai HN

Đồng chí Phùng Huy Điển nhấn mạnh một số nội dung sau:

  • Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với MTTQ trong việc tổ chức ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021, thông qua ngày hội của toàn dân nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối ĐĐK dân tộc, động viên tinh thần nhân dân vượt qua khó khăn thách thức đẩy lùi dịch bệnh, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH, ANQP ở địa phương, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt nam 18/11/1930 – 18/11/2021.
  • Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền vận động  nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đón góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Mam; về vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  •  Ngày hội  đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 được tổ chức ở thôn, TDP, vừa đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, vừa đảm bảo PCD COVID 19. Xong do tình hình dịch bệnh covid 19 phức tạp nên các thôn TDP sẽ không tổ chức hội nghị mà các báo cáo kết quả nhân dân tham gia cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” năm 2021; phương hướng nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động năm 2022 được gửi tới đại diện nhân dân đó là các ông bà là trưởng nhóm liên gia, cán bộ của các hội đoàn thể trong cơ sở. Tuy không tổ chức hội nghị, xong bằng nhiều hình thức tuyên truyền, để tuyên truyền sâu rộng các nội dung hoạt động của ngày hội đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã
  • Hội nghị đã tập trung thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch liên tịch và cũng đề xuất các giải pháp thực hiện trong toàn xã trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động chào mừng ngày ĐĐK.