VĂN HÓA - XÃ HỘI

THÔNG BÁO về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 05/10/2021 | 06:02  | Lượt truy cập: 111

Căn cứ Biên bản họp ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng xét duyệt người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Dương Xá.

  1. UBND xã Dương Xá niêm yết công khai kết quả xét duyệt người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Dương Xá đối với 31 trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (có danh sách kèm theo).
  2.  

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND xã Dương Xá và các nhà văn hóa các thôn, TDP, trang thông tin điện tử của xã Dương xá.

Trong thời gian 02 ngày làm việc (kể từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 06/10/2021), các cá nhân, tổ chức có ý kiến thắc mắc hoặc khiếu nại nộp đơn gửi UBND xã Dương Xá để được xém xét, giải quyết.

Quá thời hạn trên, mọi việc khai báo thêm hoặc khiếu nại sẽ không được giải quyết. Hội đồng xét duyệt xã Dương Xá hoàn thiện hồ sơ trình UBND xã để đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định./.

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710