VĂN HÓA - XÃ HỘI

UBND xã Dương Xá khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình làng Dương Đá
Ngày đăng 29/04/2022 | 10:01  | Lượt truy cập: 154

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- PCT UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

   Đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá thờ thành hoàng làng là Đức thánh Minh Điều Đại Vương, là thân thích trong dòng tộc của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan triều Lý. Đình được trùng tu năm 1849, trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử và thời tiết, đình bị xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng nề. Vì vậy ngày 16/09/2019 UBND huyện đã ban hành quyết định số 6563/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ tôn tạo đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng trong đó Ngân sách huyện là 14,3 tỷ đồng, công tác xã hội hoá được 3,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 8-2020 đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ, thiết kế, đảm bảo mỹ quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

   Đình thôn Dương Đá hoàn thành đã và sẽ thoả lòng mong ước của nhân dân địa phương và khách thập phương. Đồng thời đình thôn Dương Đá sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của ông cha ta trong đấu tranh và bảo vệ tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành đình làng Dương Đá, xã Dương Xá

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- PCT UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

   Đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá thờ thành hoàng làng là Đức thánh Minh Điều Đại Vương, là thân thích trong dòng tộc của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan triều Lý. Đình được trùng tu năm 1849, trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử và thời tiết, đình bị xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng nề. Vì vậy ngày 16/09/2019 UBND huyện đã ban hành quyết định số 6563/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ tôn tạo đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng trong đó Ngân sách huyện là 14,3 tỷ đồng, công tác xã hội hoá được 3,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 8-2020 đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ, thiết kế, đảm bảo mỹ quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

   Đình thôn Dương Đá hoàn thành đã và sẽ thoả lòng mong ước của nhân dân địa phương và khách thập phương. Đồng thời đình thôn Dương Đá sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của ông cha ta trong đấu tranh và bảo vệ tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành đình làng Dương Đá, xã Dương Xá

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- PCT UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

   Đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá thờ thành hoàng làng là Đức thánh Minh Điều Đại Vương, là thân thích trong dòng tộc của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan triều Lý. Đình được trùng tu năm 1849, trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử và thời tiết, đình bị xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng nề. Vì vậy ngày 16/09/2019 UBND huyện đã ban hành quyết định số 6563/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ tôn tạo đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng trong đó Ngân sách huyện là 14,3 tỷ đồng, công tác xã hội hoá được 3,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 8-2020 đến nay công trình đã hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ, thiết kế, đảm bảo mỹ quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

   Đình thôn Dương Đá hoàn thành đã và sẽ thoả lòng mong ước của nhân dân địa phương và khách thập phương. Đồng thời đình thôn Dương Đá sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của ông cha ta trong đấu tranh và bảo vệ tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành đình làng Dương Đá, xã Dương Xá

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710