Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn xã Dương Xá

Đồng chí : Tô Hữu Vịnh. Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND. Điện thoại : 0912.681.646. Email : kẹo sâm hamer , kẹo sâm hamer chính hãng , kẹo sâm...