Kinh tế

XÂY DỰNG HUYỆN GIA LÂM THÀNH QUẬN, XÃ DƯƠNG XÁ THÀNH PHƯỜNG THUỘC QUẬN GIA LÂM
Ngày đăng 18/08/2023 | 10:06  | Lượt truy cập: 154

Huyện Gia Lâm thành Quận và xã Dương Xá thành phường thuộc Quận Gia Lâm là một bước phát triển toàn diện từ nông thôn trở thành thành thị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, khai thác tối đa lợi thế kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi và mức hưởng thụ của người dân.

         Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay huyện Gia Lâm đã đáp ứng đủ các tiêu chí để thành Quận trong đó có xã Dương Xá đáp ứng được các tiêu chí để thành Phường. Phương án thành lập quận Gia Lâm và 16 phường thuộc quận Gia Lâm trong đó có phường Dương Xá trên cơ sở giữ nguyên trạng về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

         Xã Dương Xá thành phường là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong những năm qua, là khát vọng vươn lên của Nhân dân trong xã, là sự cổ vũ, niềm tự hào của nhân dân Dương Xá và là động lực to lớn đánh dấu bước phát triển của Dương Xá trong giai đoạn mới.

          Cho đến nay, việc thành lập Quận Gia Lâm và phường Dương Xá là phù hợp với hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa của huyện, của xã trong thời gian qua; là bước ngoặt tạo nên bộ mặt mới cho Dương Xá trong phát triển và hội nhập. Đồng thời đây cũng là động lực mạnh mẽ để tăng cường thu hút đầu tư, khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có để Dương Xá bứt phá vươn lên, phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh hiện đại, đóng góp một phần vào động lực phát triển Quận Gia Lâm và Thủ đô Hà Nội.

  

Để tiếp tục thực hiện đề án thành lập Quận Gia Lâm và Phường Dương Xá thuộc quận Gia Lâm, Đảng bộ và Chính quyền xã Dương Xá đang tiến hành chuẩn bị các bước để lấy ý kiến cử tri vào ngày Chủ Nhật 27/8/2023 sắp tới. Đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Thông qua việc lấy ý kiến, cử tri thể hiện được quyền và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương phát triển. Việc tham gia đóng góp ý kiến vào Đề án thành lập quận Gia Lâm và  phường Dương Xá thuộc quận Gia Lâm là quyền, nghĩa vụ đồng thời là niềm vinh dự của mỗi cử tri xã nhà.Vì vậy mỗi cử tri trong xã hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến, đồng thuận cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đưa Gia Lâm thành Quận, xã Dương Xá thành phường. Đây cũng là thời khắc lịch sử để mỗi cử tri điều kiện đóng góp xây dựng quê hương phát triển lên một tầm cao mới. Trước những cơ hội mới, toàn thể cử tri trong xã hãy chung sức, đồng lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền xã Dương Xá hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đề án xây dựng Huyện Gia Lâm thành Quận và xây dựng xã Dương Xá thành Phường thuộc Quận Gia Lâm./.

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT