NỘI CHÍNH - AN NINH QUỐC PHÒNG

Xã Dương Xá diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022
Ngày đăng 27/06/2022 | 08:16  | Lượt truy cập: 344

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc- Trưởng phòng Tăng thiết giáp, Bộ Tư lệnh Thủ đô; đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; Thượng tá Phạm Hồng Quang- Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Gia Lâm; Bí thư, Chủ tịch xã Dương Xá cùng đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn và lực lượng tham gia diễn tập.

Các đại biểu dự buổi diễn tập

   Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện diễn tập cao nhất và toàn diện cho lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị của địa phương. Vận hành theo cơ chế cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự, Công an phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Dương Xá gồm 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Các hội nghị trong khung tập được tiến hành theo đúng trình tự, cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong đó quân sự, công an đomga vai trò nòng cốt đối với việc giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có tình huống xảy ra. Các đồng chí chủ trì hội nghị đã nắm chắc nội dung, trình tự các bước tiến hành, điều hành các hội nghị rõ ràng, mạch lạc, kết luận chặt chẽ, thể hiện nổi baath về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong các tình huống sát với thực tiễn của địa phương. Theo tình huống giả định, các thành viên trong khung diễn tập đã làm tốt chức năng tham mưu thực hiện theo đúng chuyên môn phụ trách, tác phong nghiêm túc.

Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Nội dung giao nhiệm vụ hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu

Nội dung thực hành tác chiến phòng thủ

   Thông qua diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi diễn tập

   Phát biểu tại tại buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra những điểm được và chưa được để các xã, thị trấn trong huyện rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị này. Đồng thời, nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, vì vậy các cơ quan, đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động các phương tiện, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập đạt kết quả cao và bảo đảm bí mật tuyệt đối. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác diễn tập ngay từ bây giờ. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị về nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống văn kiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và vận dụng linh hoạt, đúng đắn cơ chế: Đảng lãnh đạo và xây dựng hoạt động trong khu vực phòng thủ; tổ chức diễn tập sát với thực tế tình hình địa phương.

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT