BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HN lần thứ Năm BCH TƯ Đảng khóa XIII và sinh hoạt chính trị , tư tưởng về lý luận, thực tiễn CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Ngày đăng 13/09/2022 | 07:14  | Lượt truy cập: 622

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy xã Dương Xá. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy Gia Lâm. Sáng ngày 13/9/2022 tại trung tâm VHTT xã Dương Xá, Đảng ủy xã tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HN lần thứ Năm BCH TƯ Đảng khóa XIII và sinh hoạt chính trị , tư tưởng về lý luận, thực tiễn CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Về dự Hội nghị Đ/c Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng lý luận chính trị-lịch sử Đảng- Ban Tuyên giáo Thành ủy - Báo cáo viên Trung ương.

Tham gia học tập Nghị quyết có

1. Đ/c Dương Thị Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2. Đ/c Tô Hữu Vịnh – Phó BTĐU – CT UBND xã.

 Cùng toàn thể các đ/c đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

            Thông qua Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết HN lần thứ Năm BCH TƯ Đảng khóa XIII và sinh hoạt chính trị , tư tưởng về lý luận, thực tiễn CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, giúp Đảng ủy, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

             

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị học tập Quán triệt Nghị quyết HN lần thứ Năm BCH TƯ Đảng khóa XIII và lý luận, thực tiễn CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Để việc học tập Nghị quyết  đạt kết quả thiết thực. Đảng ủy đề nghị các chi bộ tiếp tục thảo luận, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được giao, đồng thời nghiên cứu, cụ thể hóa trong chương trình công tác hàng tháng, quí, năm.

Từng cán bộ, đảng viên nắm bắt, tiếp thu các nội dung của Nghị quyết HN lần thứ Năm BCH TƯ Đảng khóa XIII và lý luận, thực tiễn CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, kết hợp với nghiên cứu tài liệu; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tại cơ sở, đơn vị mình, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đề ra./.

Người thực hiện : Phùng Thị Điệp

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT